PA5353

b1.1.1

b1.2

b2.1

b2.2

b2.3

b2.4

b2.5

b1.3

b2.6

b2.7

b1.5

b2.10

b2.11

Untitled-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน  คณูอำนวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  ชี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียน

ข่าวการศึกษา

วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน  คณูอำนวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  ชี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียน

ข่าวสมัครงาน

วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน  คณูอำนวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  ชี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียน

ข่าวสาระน่ารู้

วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน  คณูอำนวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  ชี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียน

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6